Samen werken wij aan een groenere toekomst
Stater 1000 bomen event

Hypotheekbos is trots op het feit dat wij samen met Stater de handen ineen slaan. Samen kleuren we de wereld iets groener. Doe met ons mee op deze groene reis, duurzaamheid is de weg naar voren.

Stater wil samen met haar klanten, zich inzetten het klimaat te verbeteren door continu te werken aan duurzame oplossingen.  En in gezamenlijkheid een rol te spelen in de financiële sector. Hiermee geven we invulling aan onze missie om de uitstoot van Co2 terug te dringen.

Door met onze klanten samen te werken aan het Hypotheekbos kunnen we, als financiële instelling, een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Met het aanplanten van nu 1.000 bomen zetten we stappen richting een duurzamere toekomst.

Door een goede samenwerking kunnen we verdergaande klimaatverandering en de gevolgen daarvan voorkomen. Doe mee en groei met ons mee in onze milieuvriendelijke missie!

Hypotheekbos-logo-wit

Het Hypotheekbos groeit! Inmiddels zijn er 5000 bomen de grond in gegaan. Volgend jaar organiseren wij opnieuw een aantal bomenplantdagen.
Draag bij aan een groenere wereld.

Plant je mee?

* Bij een donatie van 100 bomen of meer word je op deze site vermeld als partner van het Hypotheekbos. En je ontvangt een uitnodiging voor onze jaarlijkse bomenplantdagen.

Stater en het Hypotheekbos, samen voor een duurzamere toekomst

Stater wil helpen het klimaat te verbeteren door continu te werken aan duurzame oplossingen en een leidende rol te spelen in de financiële sector op het gebied van energietransitie en bescherming van de biodiversiteit. Hiermee geven we invulling aan onze missie om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Door samen te werken met het Hypotheekbos kunnen we, als financiële instelling, een bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat. Met het aanplanten van bomen zetten we stappen richting een duurzamere toekomst.

Door een goede samenwerking kunnen we verdergaande klimaatverandering en de gevolgen daarvan voorkomen. Doe mee en groei met ons mee in onze milieuvriendelijke missie!

Nederland

Bomen geplant door Stater

1000
Hypotheekbos collage 2023

Investeer in een groenere wereld!

Ons streven is 15.000 bomen per jaar aanplanten. De financiële branche helpt ons daarbij aan een groenere en gezonde toekomst.

Help mee om het Hypotheekbos te realiseren. Dat kan door een aantal bomen te sponsoren. Inmiddels hebben we al op diverse plekken ruim 2.050 bomen geplant en zijn er al meerdere sponsors aangehaakt. Maar we zoeken nog meer consumenten en bedrijven die mee willen helpen.

Waarom het Hypotheekbos?

Het planten van bomen helpt bij het terugdringen van CO2 in de atmosfeer rond de aarde. Zo dragen we gezamenlijk bij aan het herstellen van de biodiversiteit, een betere kwaliteit van het grondwater en heeft het bos een economisch nut.

Planten voor de toekomst

Laten we met elkaar een toekomstbestendig bos creëren en behouden. Zo werken we samen aan een concrete oplossing voor in de nabije toekomst en voor de volgende generatie!